This year’s 27th PNP Ethics Day Celebration is anchored with the theme:

“Magkakaisang Pambansang Pulisya, Sama-sama Serbisyong Tapat at Marangal Para sa Bayan.”