Tay, Pa, Daddy, Erpat, Papa, Dad, Ama, binabati po namin kayo ng isang Maligayang Araw ng mga Ama! Maraming salamat sa pagiging inspirasyon, gabay at lakas sa pagtaguyod ng responsable at matibay na pamilya. Saludo ang inyong Pambansang Pulisya ng Pilipinas!